Uniformų užsakymas

Taisyklės

I. Bendrosios nuostatos
1. „8 TO GO“ internetinės parduotuvės taisyklės galioja perkant „8 TO GO“ parduotuvėje, esančioje internete adresu www.8togo.lt.
2. „8 TO GO“ gali keisti parduotuvės taisykles savo nuožiūra ir be išankstinio perspėjimo. Klientui apsiperkant parduotuvėje, taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).
3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą „8 TO GO“, jeigu jis nėra susipažinęs su parduotuvės taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog klientas yra susipažinęs su taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą taisyklėms paspausdamas „Sutinku“. Tais atvejais, kai klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai taisyklių, jis privalo nepateikti (atsisakyti) užsakymo, priešingu atveju laikoma, jog klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis parduotuvės taisyklėmis.
4. „8 TO GO“ atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su parduotuvės taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

II. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos
1. Klientas apsilankęs parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka prekes, o jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
2. Suformavus prekių krepšelį, klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. „8 TO GO“ patvirtina, kad kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
3. Klientas turi galimybę pasirinkti prekes gauti per kurjerį už fiksuotą siuntimo mokestį Lietuvoje arba be papildomo mokesčio atsiimti „8 TO GO“ parduotuvėje.
4. Toliau klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo „8 TO GO“ parduotuvėje būdų (plačiau – III taisyklių skyriuje).
5. Prieš patvirtindamas pateikiamus duomenis, klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą „8 TO GO“. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su „8 TO GO“ parduotuvės taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą klientas nėra susipažinęs su parduotuvės taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.
6. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas „8 TO GO“. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna „8 TO GO“. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp kliento ir „8 TO GO“ yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai „8 TO GO“ gauna patvirtinimą iš kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už pristatytas prekes.
7. Klientui pateikus užsakymą, „8 TO GO“ sistema automatiškai atsiunčia klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei kliento pateikti duomenys.
8. „8 TO GO“ gavus pranešimą iš banko, jog klientas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš parduotuvės pirkti, klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp kliento ir „8 TO GO“ vykdymo pradžios momentu.
9. Kliento pateiktas užsakymas saugomas „8 TO GO“ duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
10. Visais atvejais laikoma, jog klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis „8 TO GO“ parduotuvės taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
11. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

III. Garantijos ir prekių kainų nustatymas
1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės „8 TO GO“ parduotuvėje.
2. „8 TO GO“ nurodo, o klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių. Taip pat prekių įpakavimas savo forma ir išvaizda gali skirtis nuo vaizduojamo „8 TO GO“ parduotuvėje.
3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
4. Kainos parduotuvėje ir užsakyme nurodomos eurais su PVM.
5. „8 TO GO“ parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu „8 TO GO“, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl „8 TO GO“ ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. „8 TO GO“ per protingą, su klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus,  klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
6. „8 TO GO“ įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

6.1. „8 TO GO“ įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

6.2. „8 TO GO“ visais atvejais pateikia klientui prekių asortimentą, atitinkantį užsakyme numatytus kriterijus.

6.3. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

IV. Apmokėjimo tvarka ir terminai
1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš „8 TO GO“ parduotuvėje nurodytų būdų: naudodamasis savo banku internete (Swedbank, SEB, DNB, Nordea, Šiaulių bankas, Medicinos bankas, Citadele, Danske), Kreditine kortele (Visa, Mastercard, Visa Electron) arba pavedimu į „8 TO GO“ banko sąskaitą.
2. Klientas įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik „8 TO GO“ gavus apmokėjimą už prekes.

V. Prekių grąžinimas ir keitimas
1. Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam perduotus daiktus kitais „8 TO GO“ elektroninėje parduotuvėje parduodamais daiktais, suteikiant naujam užsakymui keičiamų daiktų vertės nuolaidą, arba jam nepatinkančias prekes grąžinti.
2. Tokią teisę klientas gali įgyvendinti per 120 dienų nuo prekių perdavimo jam momento (pradedama skaičiuoti nuo to momento, kai klientas ar kitas jo įpareigotas asmuo pasirašo užsakymo gavimo lape). Ši kliento teisė siejama su tuo, jog klientas yra nepatenkintas atitinkamos prekės matmenimis, forma, spalva, modeliu ar atitinkamų prekių komplektiškumu.
3. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:
a) nebuvo naudojamos;
b) nebuvo sugadintos;
c) išsaugotos prekių vartojamosios savybės;
d) neprarado prekinės išvaizdos;
e) kiekviena grąžinama prekė yra originalioje ir nepažeistoje pakuotėje;
f) nuo prekių nebuvo nuimtos originalios etiketės (apsauginės plėvelės ir kt.)
Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu. Visais atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje. Klientas grąžindamas prekes, visais atvejais privalo pateikti „8 TO GO“ prekių įsigijimo dokumentus.
4. Daiktų keitimo ir grąžinimo taisyklės (Valstybės Žinios, 2001.07.07, Nr.: 58, Publ. Nr.: 2105) nustato prekes, kurių atžvilgiu klientas neturi teisės reikšti reikalavimus jas grąžinti ar pakeisti teisės, tarp kurių yra ir siūti vyriški, berniukų, moteriški ar mergaičių apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai.
5. Norint grąžinti prekę, reikia užpildyti prekių grąžinimo/keitimo aktą ir vadovautis jame pateiktomis taisyklėmis.
6. Prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šios taisyklių dalies 3 punkte numatytus reikalavimus.
7. Prekių keitimo į kitą dydį, spalvą arba modelį atveju, klientui el. paštu išsiunčiamas nuolaidos kodas, lygus grąžinamų prekių kainai. Nuolaidos kodas gali būti panaudojamas kito užsakymo 8togo.lt parduotuvėje metu.
8. Prekių grąžinimo atveju sumokėta suma už prekę/-es grąžinama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susitarimo dėl pinigų grąžinimo. Pristatymo mokestis nėra grąžinamas.

VI. Prekių pristatymas
1. „8 TO GO“ įsipareigoja prekes pristatyti klientui per laikotarpį, nurodytą prekės puslapyje, kuris svyruoja nuo 2-5 dienų, kai prekė turima sandėlyje, iki 30 dienų. Pristatymo kaina visoje Lietuvoje yra 4 eurai už suformuotą siuntą. Apie preliminarų prekės pristatymo laiką ir turimumą sandėlyje klientas yra informuojamas užsakymo metu. Kartu klientas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju „8 TO GO“ įsipareigoja nedelsiant susisiekti su klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
2. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą ir asmenį, kuris priims prekes.
3. Tuo atveju, kai kliento nurodytas asmuo, turintis atsiimti prekes, to padaryti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais kliento pateiktais duomenimis, klientas neturi teisės reikšti „8 TO GO“ pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
4. Prekės, užsakytos „8 TO GO“ internetinėje parduotuvėje, pristatomos įgaliotos kurjerių tarnybos. Tais atvejais, kai klientas prekių priimti negali, jis įsipareigoja nedelsiant apie tai pranešti telefonu +370 612 19189 arba elektroniniu paštu info@8togo.lt
5. „8 TO GO“ visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl kliento kaltės arba nuo kliento priklausančių aplinkybių.
6.  Klientas privalo nedelsiant informuoti „8 TO GO“ elektroniniu paštu, jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu sugadintoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės.
7. Visais atvejais, kai kurjeriams pristačius prekes klientui, siuntos pakuotė yra suglamžyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, klientas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai klientas privalo įgyvendinti dalyvaujant kurjeriui. Tokių veiksmų neatlikus, „8 TO GO“ atleidžiamas nuo atsakomybės prieš klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.
8. Tais atvejais, kai priėmus prekes klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai „8 TO GO“.

VII. Kitos nuostatos
1. Visi pranešimai „8 TO GO“ turi būti teikiami telefonu +370 612 19189 arba elektroniniu paštu info@8togo.lt
2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp kliento ir „8 TO GO“ vyksta valstybine kalba.
3. Klientas turi teisę, sudaręs sutartį, per 7 dienas jos atsisakyti be jokių papildomų sąlygų ir neturėdamas pareigos nurodyti tokio atsisakymo priežastis. Toks terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai prekės pagal sutartį (užsakymą) yra perduodamos klientui.
4. Tokią savo galimybę klientas gali įgyvendinti tik tuo atveju, jeigu daiktas (prekė) nebuvo sugadintas arba iš esmės nepasikeitė daikto išvaizda, taip pat jos nebuvo naudojamos (pakuotės pakitimai tiek, kiek jie buvo būtini daiktui apžiūrėti, nelaikomi esminiais).
5. „8 TO GO“, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo kliento pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo, įsipareigoja atlikti būtinus veiksmus, siekiant atstatyti padėtį į buvusią iki sutarties sudarymo.


Grįžti į pagrindinį